Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

saaabi
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaAmericanlover Americanlover

June 30 2015

saaabi
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viapiehus piehus
saaabi
Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant viapure-bliss pure-bliss
saaabi
5541 e83b 500
Reposted frombeckycue beckycue viapure-bliss pure-bliss
saaabi
9822 4602
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapure-bliss pure-bliss
saaabi
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viapure-bliss pure-bliss
saaabi
1291 38f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
saaabi
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
saaabi
8970 9750
Reposted fromiamstrong iamstrong viapure-bliss pure-bliss
saaabi
1192 41dd
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
saaabi
3730 ae44
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka

June 29 2015

saaabi
8268 185e 500
Reposted bybexxx bexxx
saaabi
8259 7c99
Reposted byheckpiet heckpiet
saaabi
8247 7de6
Reposted bydeepbluex deepbluex
saaabi
8115 9fd7
Reposted byheckpiet heckpiet
saaabi
Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety.
— Marek Hłasko
6670 c3bb
saaabi
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapelnaradosci pelnaradosci
saaabi
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol viapelnaradosci pelnaradosci
saaabi
Każdy człowiek w każdej sekundzie swojego życia projektuje swoją przyszłość. Każda rzecz, którą robi, myśli i mówi, jest czymś w rodzaju balonika, który unosi go ku przyszłości. Zależnie od tego, jakie powietrze znajduje się w baloniku, leci wolniej albo szybciej, bliżej kurzu i ziemi albo bliżej ciepła i słońca.
W zależności od tego jakie emocje towarzyszą ci na co dzień, taka energia znajduje się w unoszącym cię baloniku. Im więcej jest w tobie złości, zazdrości, zła, nienawiści, narzekania, koncentrowania się na wadach i brakach, tym cięższa jest twoja aura i tym niżej latasz.
Im więcej jest w tobie zdrowego optymizmu, dobrych myśli, pozytywnej energii, skoncentrowania na tym, co ważne, tym jesteś lżejszy i szybciej fruwasz. I tym łatwiej dostajesz się do jaśniejszych miejsc w naszej galaktyce
— znalezione
Reposted from12czerwca 12czerwca viapelnaradosci pelnaradosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl